Pohrebná služba - Valachovič Anton

Pohrebná služba - Valachovič Anton

Služby

  • Prevoz zosnulých na území SR a v zahraničí
  • Smútočné obrady
  • Vybavenie dokladov (matrika)
  • Kremácie v rátane zabezpečenia kremačného obradu
  • Vence, ikebany, smútočné aranžmány
  • Zabezpečenie hudobného doprovodu
  • Organizácia smútočného obradu
  • Poradenská služba v oblasi pohrebníctva
  • Pohrebná služba - Valachovič Anton